Sơ Hạ

Sơ Hạ

 

Sương gió đành quên bút với nghiên

Từ mùa quân mộng thác chim uyên

Bỗng nay hạ thắm trên vườn lý

Phải đấy thu vàng dưới mái hiên

Tiếng quốc động than niềm đất khách

Lòng người chộn rộn nét hương viên

Vì đâu nương tử trong thơ ấy

Chưa chín xuân hồng dứt thế duyên!

                                       (17/4/2017)